Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 404, Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

T: +8424.3942.5633 - F: +8424.3942.5632

E: info@leadcolawyers.com

Người liên hệ:

Giám đốc - Luật sư điều hành

Bản đồ văn phòng: