Tuyển dụng

Tuyển dụng

LEADCO không ngừng tìm kiếm các luật sư trẻ, giàu nhiệt huyết và có định hướng, gắn bó lâu dài với ngành tư vấn pháp lý để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến các cơ hội nghề nghiệp tại LEADCO, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@leadcolawyers.com