vn en en

Giởi thiệu Nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 96 về Luật Doanh nghiệp Tải PDF

03:48 PM | 14/08/2017
Bản tin luật này giói thiệu về hai nghị định mới ban hành của Chính phủ Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp.

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015, và Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2015.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề được đề cập trong bản tin luật này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng luật sư Leadco.


Tags

Tin khác