vn en en

Bản tin Pháp lý - Tháng 6, 2012 Tải PDF

02:59 PM | 29/09/2014
Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Sở hữu trí tuệ, Kiểm toán và Xây dựng.

Tài chính & Ngân hàng

Trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Thông tư số 21/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sở hữu Trí tuệ

Đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.

Kiểm toán

Liên quan đến vấn đề Kiểm toán, Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Xây dựng

Đối với lĩnh vực Xây dựng, Thông tư 02/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

__________________________________________________________________________________________________

Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Leadco với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
__________________________________________________________________________________________________


Tin khác