Lĩnh vực hoạt động

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

Leadco là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính và ngân hàng với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đã tư vấn cho nhiều định chế tài chính trong nước và quốc tế, bao gồm các ngân hàng toàn cầu có danh tiếng lớn trên thế giới. Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho các khách hàng ngân hàng về mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động của ngân hàng, việc xin giấy phép, các giao dịch tín dụng, vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam và các vấn đề khác.

Leadco thường xuyên tư vấn cho các khách hàng trong ngành bảo hiểm liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, luật lao động, quản trị doanh nghiệp và chính sách nội bộ. Chúng tôi rà soát, soạn thảo quy chế hoạt động, chính sách doanh nghiệp và tư vấn về trách nhiệm bồi thường đối với các khiếu nại bảo hiểm. Đối với nhiều khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm, Leadco là nhà tư vấn  pháp lý toàn diện luôn đưa ra các tư vấn, nghiên cứu và ý kiến pháp lý cùng với việc soạn thảo các văn bản liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Các dịch vụ cụ thể được công ty cung cấp trong lĩnh vực này gồm:

 • Tư vấn về các sản phẩm ngân hàng và tín dụng.
 • Tư vấn về giao dịch tài chính & chứng khoán hóa có tài sản bảo đảm.
 • Tư vấn về công cụ phái sinh và giao dịch cấu trúc vốn.
 • Tư vấn các giao dịch cho vay có bảo đảm.
 • Tư vấn về các giao dịch thương mại điện tử và trên chứng từ.
 • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ.
 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp.
 • Tư vấn quỹ đầu tư, hợp đồng quyền chọn chứng khoán.
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công và cơ sở hạ tầng.
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn xây dựng và bất động sản.
 • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán hóa.
 • Tư vấn xử lý nợ xấu.
 • Tư vấn tái cấu trúc tài chính và xử lý mất khả năng thanh toán.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp ngân hàng, tài chính và bảo hiểm.