vn en en

Luật sư Alexandre Legendre

Thông tin liên hệ:
Tel: +844.3942.5633/105
Mobile: +849.1508.8273
Gia nhập công ty từ: 2007
Chức danh: Luật sư Thành viên

Là thành viên của:

Đoàn Luật sư Quebec, Canada

Hội Luật sư Canada
Đã được Bộ Tư Pháp Việt Nam cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam

 

Trình độ học vấn:

Đại học Ottawa, Ontario, Canada, Cử nhân (1992)

 

Luật sư Legendre gia nhập Leadco với tư cách là Luật sư Thành viên vào tháng 12/2007. Ông là luật sư người Canada hoạt động chính trong các lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, đầu tư và tài chính. Ông thường tư vấn cho các dự án đầu tư vào Việt Nam, tái cấu trúc doanh nghiệp, các liên doanh, các giao dịch mua bán và sáp nhập, huy động vốn cho dự án và giải quyết tranh chấp. Ông tốt nghiệp Đại học University of Ottawa với bằng Cử nhân luật dân sự vào năm 1992. Ông là thành viên của Đoàn Luật sư Quebec (từ năm 1993), Hội Luật sư Canada và đã được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam, Luật sư Legendre hành nghề luật trong bảy năm với hai công ty lớn tại Montreal và làm việc với vai trò điều hành cấp cao trong ngành Công nghệ thông tin/ Viễn thông. Gần đây nhất, ông quản lý một công ty tư vấn quốc tế, nơi ông tham gia cơ cấu các giao dịch đầu tư cho các quỹ đầu tư và các tổ chức lớn tại Đông Nam Á.

 

Ông Legendre từng là Phó Chủ tịch và Thành Viên Ban Điều hành của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Canada tại Việt Nam trong 5 năm kể từ năm 2009 và được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính (ACAPR). Ông cũng từng đại diện Hiệp Hội Doanh Nghiệp Canada tại Việt Nam tham gia vào Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF với Công ty Tài chính Quốc tế (Ngân hàng Thế giới) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Về trang trước