vn en en

Thông tư 47 hướng dẫn bổ sung về tiền lương, hợp đồng lao động và kỷ luật lao động Download PDF

03:55 PM | 14/08/2017
Ngày 16/11/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (hướng dẫn Bộ luật Lao động).

Thông tư này cũng sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về tiền lương tại Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH.  

Trong bản tin đính kèm, chúng tôi điểm qua một số diểm đáng chú ý của Thông tư này. Thông tư 47 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề được đề cập trong bản tin luật này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng luật sư Leadco.


Tags

Other news