Leadco được Legal 500 xếp hạng

Legal 500 đã công nhận Leadco Legal Counsel là một trong số những hãng luật hàng đầu Việt Nam trong năm 2015. Leadco được xếp hạng Tier 2 trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính, Bảo hiểm, và Công nghệ, Truyền thông & Viễn thông (TMT) và Tier 4 trong lĩnh vực Doanh nghiệp và M&A.

Trong mảng Ngân hàng và Tài chính, Leadco đã tư vấn cho OCBC Singapore về việc dàn xếp bảo đảm liên quan đến thương vụ cấp tín dụng 27 triệu USD cho Strategic Marine Company. Leadco cũng được đánh giá cao vì kinh nghiệm trong hoạt động cấp tài chính liên quan đến tàu bay. Luật sư Điều hành Phan Nguyên Toàn và Luật sư Thành viên Trần Đức Kiên được đánh giá cao.

Trong mảng Doanh nghiệp và M&A, Leadco đã tư vấn giao dịch mua lại 70% cổ phần của Driftwood Dairy bởi Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Luật sư Thành viên Trần Sĩ Vỹ được đánh giá cao.

Trong mảng Bảo hiểm, Leadco đại diện Sumitomo Life Insurance Company trong thương vụ mua lại 18% cổ phần trong Tập đoàn Bảo Việt. Leadco cũng tư vấn pháp lý cho PVI trong lĩnh vực bảo hiểm. Luật sư Thành viên Đinh Nhật Quang được đánh giá cao.

Trong mảng TMT, Leadco đại diện một nhà sản xuất phần mềm Nhật Bản thành lập một công ty con ở Việt nam. Leadco cũng tư vấn cho nhiều công ty viễn thông trong hoạt động tại Việt Nam, trong đó có Singapore Telecommunications, Nippon Telegraph and Telephone Corporation, China Telecom và Vietnam Telecom International. Luật sư Thành viên Dương Quang Long được đánh giá cao.

Legal 500 là một tổ chức xếp hạng đánh giá năng lực các hãng luật ở 106 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.