Hợp tác chiến lược

Trong những năm qua, Leadco đã duy trì một mạng lưới các cố vấn và chuyên gia bên ngoài trong các lĩnh vực khác nhau để bổ sung cho đội ngũ Leadco.

Những liên minh chiến lược này rất cần thiết để phát triển chuyên môn pháp lý quốc tế và dự đoán các vấn đề pháp lý phát sinh khi phục vụ khách hàng quốc tế của chúng tôi. Leadco duy trì quan hệ đối tác với nhiều công ty luật trong nước và quốc tế như White & Case (Anh), Kennedys Law (Anh), KenZy Law (Mỹ), OrionW (Singapore),

Công ty là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Liên Thái Bình Dương (IPBA), Hiệp hội Luật sư Châu Á - Thái Bình Dương (LawAsia), Công ty Luật Hoa Kỳ. Hiệp hội (ALFA International) và Mạng lưới Luật sư Quốc tế (ILN).