Lĩnh vực hoạt động

Hàng không và vận tải

Hàng không và vận tải

Leadco có nền tảng kiến thức trong nước và quốc tế sâu rộng về ngành hàng không và vận tải. Chúng tôi rất thành thạo trong việc áp dụng pháp luật và các thủ tục của Việt Nam trong lĩnh vực này để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Huy động vốn để mua tài sản, nhất là huy động vốn/thuê/chuyển nhượng tàu bay, tàu biển và các phương tiện nổi là trọng tâm hoạt động tư vấn của chúng tôi trong lĩnh vực này. Chúng tôi tư vấn rất hiệu quả cho khách hàng về các vấn đề phát sinh trong các giao dịch xuyên quốc gia liên quan đến huy động vốn, thuê, mua, bán, đăng ký và chứng nhận tàu bay và tàu biển. Chúng tôi hướng dẫn khách hàng trong quá trình đàm phán và soạn thảo các thỏa thuận đa phương với các bên cho vay, các bên tài trợ, các nhà phát triển, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà thầu và các công ty điều hành. Các giao dịch này đòi hỏi phải rất thông thạo với các thủ tục pháp lý phức tạp mà yêu cầu kiến thức nội địa và sâu rộng về luật doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế và kiến thức về các quy định pháp lý.

Các dịch vụ cụ thể được công ty cung cấp trong lĩnh vực này gồm:

  • Tư vấn trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm.
  • Tư vấn các quy định về hàng không, vận chuyển đường biển và hậu cần.
  • Tư vấn huy động vốn mua tài sản.
  • Tư vấn các hoạt động liên quan đến hải quan và cảng biển.
  • Tư vấn thỏa thuận và hợp đồng thương mại.