Lĩnh vực hoạt động

Hạ tầng và năng lượng

Hạ tầng và năng lượng

Leadco rất giàu kinh nghiệm trong việc đàm phán và soạn thảo các hợp đồng phức tạp cho các dự án lớn, trong đó có các dự án liên quan đến hạ tầng, các nhà máy điện với vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đô la. Nhiều Dự án trong số này được thực hiện theo hình thức BOT. Các luật sư của chúng tôi khi đại diện cho khách hàng đều hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ để đảm bảo có được mọi phê duyệt cần thiết đúng thời hạn và các dự án được thực hiện thành công. Chúng tôi hướng dẫn khách hàng trong mọi lĩnh vực của các dự án phức tạp này bao gồm trực tiếp tham gia quá trình đàm phán, soạn thảo các hợp đồng BOT, các hợp đồng chuyển giao, điều lệ của công ty BOT và hỗ trợ việc đánh giá các lựa chọn tài chính. Ngoài ra, Leadco cũng đã tư vấn đề xuất áp dụng mô hình PPP cho một số dự án trong lĩnh vực hạ tầng.

Các dự án điển hình của Leadco trong lĩnh vực này gồm:

  • Tư vấn toàn diện cho nhà đầu tư nước ngoài trong dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 đặt tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy cấp Nhiệt điện Phú Mỹ tại TP Hồ Chí Minh.
  • Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy Nhiệt điện Hải Dương có công suất 1.200 MW, trị giá 2,2 tỷ USD.
  • Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, tình Trà Vinh, công suất 1.200 MW, trị giá 2 tỷ USD.
  • Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận, công suất 600 MW, trị giá 1 tỷ USD.
  • Tư vấn cho một tập đoàn kinh tế của Việt Nam về hợp đồng BOT để xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội.
  • Đại diện cho nhiều tập đoàn đầu tư nước ngoài trong các dự án BOT xây dựng cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và xử lý nước.
  • Tham gia góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình sọan thảo các Nghị định 78/2007 và 108/2009 về BOT, BTO và BT.
  • Tham gia góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình sọan thảo Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm áp dụng PPP tại Việtnam.
  • Tư vấn cho Bộ Thông tin và Truyền thông về soạn thảo Hợp đồng PPP và đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về mô hình đầu tư PPP trong lĩnh vực công nghệ thông tin.