Giải thưởng của Tạp chí Asian Counsel

Leadco được Tạp chí Asian Counsel ghi danh là “Công ty Luật có vụ việc nổi bật nhất trong năm 2010 - Dự án Năng lượng Malaysia Trung Quốc Việt Nam JAKS Resources Berhad’s", trị giá 2 tỷ đô la Mỹ.

Asian Counsel là một Tạp chí nổi tiếng, chuyên xuất bản các bài báo về cộng đồng các luật sư làm trong các công ty kinh doanh, bao gồm trên 18.000 luật sư làm trong các công ty kinh doanh và các luật sư có trách nhiệm về những vấn đề pháp luật và tuân thủ trong các tổ chức nằm trong khu vực Chấu Á Thái Bình Dương và Các Tiểu Vuơng Quốc Ả Rập. Sứ mệnh của Tạp chí này là nhằm tăng cường vai trò của các luật sư trong các công ty kinh doanh để hoàn thành trách nhiệm liên quan đến đạo đức, pháp lý, tuân thủ và kinh doanh của họ thông qua việc thường xuyên cung cấp các cơ sở khác nhau về tính pháp lý chuyên môn, cho việc xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhằm mang lại lợi ích cho những người thực hiện các chức năng pháp lý trong các công ty kinh doanh.