Lĩnh vực hoạt động

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp

Khi việc hòa giải tranh chấp trở nên không khả thi, Leadco đưa ra gói dịch vụ tư vấn tranh tụng chuyên nghiệp không chỉ cho các vụ kiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn tại nước ngoài. Leadco và các đối tác chiến lược của mình đặc biệt phù hợp để bảo vệ quyền lợi của khách hàng từ các vụ tranh chấp hợp đồng tới các vụ kiện dân sự phức tạp. Trong các vụ kiện quốc tế, chúng tôi thường đóng vai trò nhà tư vấn chính trong nước và hợp tác chặt chẽ với luật sư các nước sở tại nơi vụ tranh chấp được thụ lý hoặc nơi khách hàng đặt trụ sở chính. Đội ngũ luật sư của chúng tôi rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài quốc tế theo quy định của ICC và UNCITRAL. Tại Việt Nam, Leadco có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm ra cách thức giải quyết các vụ tranh chấp phức tạp và làm đại diện cho khách hàng trước tòa.

Chúng tôi cung cấp tư vấn cho cả hai giai đoạn trước và sau tranh chấp, đồng thời tư vấn cho khách hàng với các biện pháp nhằm phòng tránh và giảm thiểu rủi ro cũng như cách quản lý tranh chấp.

Các tư vấn gần đây của chúng tôi trong lĩnh vực này gồm:

  • Cùng với công ty luật White & Case Singapore, Leadco là nhà tư vấn chính trong nước đại diện cho một công ty viễn thông nhà nước Việt Nam trong vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Singapore với một công ty viễn thông Hoa Kỳ nhằm đòi tiền phạt lên tới hơn 12 triệu đô la Mỹ do vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • Tư vấn cho một công ty phần mềm của Mỹ trong một vụ kiện dân sự liên quan tới bảo vệ bản quyền tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một công ty viễn thông lớn của Việt Nam trong việc theo đuổi vụ kiện một công ty viễn thông của Hoa Kỳ tại Tòa án Bang California thông qua việc hợp tác với một công ty luật của Hoa Kỳ, vụ tranh chấp có trị giá 37 triệu đô la Mỹ.
  • Đại diện cho một công ty nước giải khát của nước ngoài trong một tranh chấp thương mại với một ngân hàng quốc tế liên quan tới hợp đồng bảo lãnh phát hành trị giá 40 triệu đô la Mỹ.
  • Đại diện cho một công ty Hàn Quốc trong vụ hòa giải tại tòa với một công ty Việt Nam trong một tranh chấp dân sự đòi tiền bồi thường.
  • Đại diện cho một công ty bảo hiểm Việt Nam trong một vụ kiện tại tòa án Việt Nam do vi phạm hợp đồng bảo hiểm.