Lĩnh vực hoạt động

Doanh nghiệp và mua bán & sáp nhập

Doanh nghiệp và mua bán & sáp nhập

Leadco thường xuyên tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề pháp lý doanh nghiệp, từ các vấn đề nội bộ, hoạt động kinh doanh tới các giao dịch thương mại và đầu tư. Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn thành lập mới các doanh nghiệp và tái cấu trúc các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, bao gồm các loại hình doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty nhượng quyền thương mại và văn phòng đại diện/ chi nhánh. Leadco hướng dẫn cho khách hàng trong toàn bộ quá trình đăng ký hoạt động và xin các loại giấy phép cần thiết để hoạt động tại Việt Nam.

Leadco cũng có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập. Chúng tôi đưa ra giải pháp toàn diện cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc sở hữu các công ty đang hoạt động, bao gồm thực hiện báo cáo soát xét toàn diện, soạn thảo các hợp đồng mua cổ phần, hỗ trợ và đại diện khách hàng trong đàm phán, và tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan.

Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi trong lĩnh vực này gồm:

  • Soạn thảo điều lệ doanh nghiệp và thỏa thuận cổ đông/ liên doanh;
  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý về các chính sách quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật;
  • Thực hiện và giám sát điều tra soát xét toàn diện doanh nghiệp;
  • Soạn thảo báo cáo soát xét toàn diện;
  • Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng mua bán cổ phần và tài sản;
  • Tư vấn về pháp luật Việt Nam liên quan tới phát hành cổ phần riêng lẻ, đầu tư mạo hiểm, chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu, quyền chọn cổ phiếu…