Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản và xây dựng

Bất động sản và xây dựng

Leadco đã tư vấn cho nhiều khách hàng trong việc chuẩn bị và đàm phán các hợp đồng cho thuê đất, các hợp đồng mua bán và các hợp đồng tương tự. Chúng tôi còn tư vấn cho các cá nhân nước ngoài về quyền sử dụng đất tại Việt Nam, một lĩnh vực pháp luật đã có những thay đổi đáng kể gần đây.

Dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các dự án xây dựng, chúng tôi đại diện cho nhiều khách hàng trong nhiều bước khác nhau của quá trình xây dựng, từ giai đoạn tìm địa điểm cho đến xin phê duyệt dự án xây dựng. Các dự án xây dựng mà Leadco đã tư vấn cho khách hàng bao gồm các dự án phát triển khu đô thị mới, xây dựng nhà máy, siêu thị, công trình vui chơi, giải trí và các loại hình công trình khác. Leadco cũng đã tư vấn cho nhiều nhà thầu xây dựng nước ngoài nhằm giúp họ hoạt động hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật tại Việt Nam.

Một số dự án nổi bât mà Leadco từng tham gia tư vấn trong lĩnh vực này được liệt kê như dưới đây:

  • Tư vấn cho Tập đoàn Haseko, Nhật Bản về khung pháp lý và thủ tục để công ty xây dựng nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Leadco cũng đã tư vấn cho khách hàng trong việc tìm các địa điểm dự án phù hợp tại Hà Nội.
  • Tư vấn cho Tập đoàn Aeon, Nhật Bản về các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng siêu thị và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.
  • Tư vấn cho Carvico SPA trong việc xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên.
  • Tư vấn cho Tập đoàn Renaissance, Nhật Bản về các vấn đề pháp lý liên quan đến xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng bể bơi tại Hà Nội.
  • Tư vấn cho Tập đoàn OHL, nhà thầu xây dựng Tây Ban Nha, về một số vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam.