Bản tin Pháp lý - Tháng 9, 2022

Những văn bản nổi bật trong số phát hành này:
 1. Thông tư số 04/2022 / TT-NHNN quy định việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 2. Nghị Định 49/2022/ND-CP sửa đổi Nghị Định 209/2013/ND-CP hướng dẫn Luật Giá Trị Gia Tăng


NGÂN HÀNG

Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn công bằng hơn với các tổ chức tài chính theo Thông tư số 04/2022 / TT-NHNN
Ngày 16/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 04/2022 / TT-NHNN quy định việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Thông tư 04”).
      Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 với một số quy định mới đáng chú ý như sau:

1. Các khoản tiền gửi đủ điều kiện để rút tiền trước hạn
Rút tiền trước hạn là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước thời hạn đến hạn. Các khoản tiền gửi đủ điều kiện để rút tiền trước hạn theo Thông tư 04 bao gồm:
 • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
 • Tiền gửi có kỳ hạn.
 • Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành.
 • Các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
 
2. Lãi suất áp dụng khi rút tiền trước hạn
      Hiện tại, nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn có nhu cầu rút trước hạn tiền gửi của mình trong ngân hàng, thì người đó phải đóng khoản tiền gửi có kỳ hạn đó và chỉ được áp dụng lãi suất hiện hành (thường là lãi suất thấp nhất tại ngân hàng) cho toàn bộ số tiền gửi thay vì lãi suất tiết kiệm đã thỏa thuận ban đầu, bất kể số tiền rút là một phần hay toàn bộ.
      Theo quy định mới, Thông tư 04 quy định chi tiết hơn và công bằng hơn việc rút tiền gửi có kỳ hạn cho khách hàng ngân hàng. Mặc dù vẫn giữ nguyên quy định rằng nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn của mình, khách hàng chỉ được áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất hiện tại do ngân hàng công bố, điều “công bằng hơn” là điều này sẽ chỉ áp dụng cho khoản tiền được rút. Đối với phần tiền gửi còn lại chưa rút, khách hàng sẽ có thể tiếp tục gửi tiền tiết kiệm với cùng kỳ hạn mà không có bất kỳ thay đổi nào về lãi suất cho đến khi đến hạn và phải trả.
      So với các quy định hiện hành, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng có lợi thế hơn và linh hoạt hơn trong việc tính lãi vì giờ đây họ có thể rút một phần tiền gửi tiết kiệm trước hạn mà không làm “gián đoạn” phần còn lại của tài khoản tiết kiệm và lãi suất.

THUẾ

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 49/2022/ND-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị Định 209/2013/ND-CP của Chính Phủ ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn về Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) (“Nghị Định 49”).
Nghị Định 49 có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 với những điểm đáng chú ý như sau:

1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
Nghị Định 49 bổ sung quy định về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư đăng ký thực hiện theo nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư, dự án đầu tư mới tại địa bàn cùng tỉnh nơi đặt trụ sở chính và được hoàn thuế GTGT cho dự án thăm dò và phát triển mỏ dầu khí trong giai đạon đầu tư. Nghị Định 49 bỏ quy định về thời gian đầu tư phải từ 01 năm trở lên để được hoàn thuế GTGT theo từng năm.
Nghị Định 49 quy định các điều kiện sau để được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:
 • Dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.
 • Dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành chưa phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành không phải có giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Trước đây, do quy định không rõ ràng, khi thẩm định tính khả năng và cho phép hoàn thuế GTGT, có quan thuế thường yêu cầu người nộp thuế cung cấp giấy phép thực hiện các ngành nghề đầu tư có điều kiện.

2. Sửa đổi quy định về giá đất được trừ để tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản
Nghị Định hướng dẫn cách quy định về giá đất được trừ đối với việc chuyển nhượng bất động sản, đối với các trường hợp cụ thể như sau:
 • Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc xây nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đât phải nộp ngân sách nhà nước và bồi thường và giải phóng mặt bằng, nếu có. Quy định mới đã bỏ quy định về “giá đất được trừ để tính thuế GTGT không bao gồm thiền thuê đất được miễn, giảm” tại điều luật cũ.
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Theo quy định cũ, giá trị cơ sở hạ tầng được ghi nhận để trong giá trừ thuế GTGT.
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn.
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT.
 • Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất trúng đấu giá.
3. Sửa đổi quy định về giá tính thuế GTGT đối với các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (“EVN”) / Tổng công ty phát điện (“GENCO”) 
Giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy điện được thực hiện như sau:
 • Đối với các công ty thủy điện: bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Đối với các công ty nhiệt điện: bằng giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng nhà máy nhiệt điện, hoặc là giá bán lẻ điện bình quân (trong trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện), chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Đối với điện của các công ty sản xuất điện khác: bằng giá bán điện chưa có thuế GTGT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện.
Nghị Định 49 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022, và quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 
__________________________________________________________
Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Công ty Luật TNHH MTV LEADCO với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.
Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tin tức khác

Bản tin Pháp lý - Tháng 1, 2023

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan Thuế

Bản tin Pháp lý - Tháng 12, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Ngân hàng

Bản tin Pháp lý - Tháng 11, 2022

Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới liên quan đến Bảo hiểm và Ngân hàng