vn en en

Công ty Luật TNHH MTV LEADCO tham gia khóa học ngắn hạn do Trường Đại học MURDOCH tổ chức tại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam

Ngày 16/12/2019, Đại học Murdoch, Australia, đã tổ chức một khóa học ngắn hạn dành riêng cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội.

Công ty Luật TNHH MTV LEADCO tham gia buổi hội thảo của trường Đại học LIMERICK

Ngày 14/01/2020, Đại học Limerick đã tổ chức hội thảo tại Hà Nội với chủ đề “Tìm hiểu văn hóa Việt Nam và tác động của văn hóa tới môi trường kinh doanh”.

Thông tư 47 hướng dẫn bổ sung về tiền lương, hợp đồng lao động và kỷ luật lao động

Ngày 16/11/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (hướng dẫn Bộ luật Lao động).

Giởi thiệu Nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 96 về Luật Doanh nghiệp

Bản tin luật này giói thiệu về hai nghị định mới ban hành của Chính phủ Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp.

Giới thiệu Nghị định 81/2015 và Nghị định 97/2015 về Doanh nghiệp Nhà nước

Bản tin này giới thiệu một số nội dung chính của các Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHH một thành viên mà...