vn en en

Leadco tư vấn Hợp đồng chuyển nhượng KCN Mỹ Trung

06:02 PM | 25/09/2014
Leadco tư vấn cho Công ty Cổ phần Quản lý IP Nhật Việt trong giao dịch mua lại Khu Công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định từ Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh.

Công ty Cổ phần Quản lý IP Nhật Việt (JVIPM), một công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, vừa mua lại KCN Mỹ Trung, một khu công nghiệp rộng 150 ha tại tỉnh Nam Định, từ Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh, một công ty Việt Nam có cổ đông lớn nhất là tập đoàn đóng tàu Vinashin. Các Bên ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 08/07/2013 tại TP. Nam Định với giá trị hợp đồng lên đến hơn 17 triệu USD.

Nhóm tư vấn của Leadco, do Luật sư Điều hành Phan Nguyên Toàn và Luật sư Thành viên Trần Sĩ Vỹ đứng đầu, đã tư vấn cho bên mua JVIPM ngay từ giai đoạn đầu tiên, thực hiện rà soát pháp lý, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, và tư vấn các vấn đề liên quan khác. Thương vụ này một lần nữa khẳng định cam kết của Leadco trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý đầy đủ và toàn diện cho khách hàng.


Tags

Tin khác