vn en en

Giải thưởng của Tạp chí Tổ chức Quốc tế Doanh nghiệp

06:03 PM | 25/09/2014
Leadco được Tạp chí của Tổ chức Quốc tế Doanh nghiệp – Corporate International Magazine, trao tặng "Giải thưởng Công ty Luật về Tài chính và Ngân hàng" và "Giải thưởng Công ty Luật về Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp" tại Việt Nam năm 2010.

Leadco được Tạp chí của Tổ chức Quốc tế các Doanh nghiệp – Corporate International Magazine, trao tặng 2 giải thưởng - Giải thưởng Công ty Luật về Tài chính và Ngân hàng và Giải thưởng Công ty Luật về Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp ở Việt nam trong năm 2010. Tổ chức Quốc tế các Doanh nghiệp là một Tạp chí hàng đầu, chuyên xuất bản hàng tháng các ấn phẩm dưới dạng điện tử hoặc dạng tạp chí được in ra cho trên 70.000 các độc giả, là những nhà lãnh đạo các doanh nghiệp, những cố vấn chuyên nghiệp, những nhà cung cấp tài chính trên toàn thế giới, những nhà quản lý cao cấp (Giám đốc Điều Hành, Giám đốc Tài chính) của hàng ngàn các doanh nghiệp công tư hàng đầu, các tổ chức đầu tư mạo hiểm trên thế giới và các thành viên và Giám đốc của các mạng lưới chủ chốt, các liên đoàn và tổ chức, nhằm cung cấp một tổng quan đặc sắc về thế giới kinh doanh, thảo luận những vấn đề chính xảy ra trong ngày cũng như phác họa những lời bình luận mới nhất đối với những lĩnh vực hành nghề, những khu vực, và tổng quan về thị trường do các chuyên gia hàng đầu trong kinh doanh quốc tế và trong nước cung cấp và nhằm giúp các nhà lãnh đạo kinh doanh, các nhà tư vấn và các nhà tài chính có được những thông tin mới nhất về những vụ việc xảy ra gần đây nhất trong lĩnh vực hoạt động của họ cũng như những nhóm chính thực hiện các vụ việc đó.


Tags

Tin khác