vn en en

Quy định về báo cáo định kỳ liên quan đến việc tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

11:50 AM | 16/07/2015
Ngày 22/04/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2014/NĐ-CP về tuyển dụng, quản lý người lao động VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam.

Theo Thông tư này, những đối tượng sau đây phải nộp báo cáo định kỳ sáu tháng và một năm (sử dụng mẫu ban hành kèm theo Thông tư) về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam trước ngày 10 tháng 06 và 10 tháng 12 hằng năm như sau:

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký hoạt động nộp báo cáo cho tổ chức có thẩm quyền, tuyển, quản lý người lao động Việt Nam được Bộ Ngoại giao ủy quyền.

Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài nộp báo cho cơ quan quản lý lao động địa phương.

Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 06 tháng 06 năm 2015.

Để có thêm thông tin về Thông tư này và các văn bản pháp luật khác của Việt Nam, vui lòng liên hệ với:

Luật sư Trần Sĩ Vỹ
Văn phòng luật sư Leadco
Email: vy.ts@leadcolawyers.com
Điện thoại: +84.4.3942.5633 ext 111

 


Tags

Tin khác