vn en en

Giới thiệu Nghị định 42 về Chứng khoán phái sinh Tải PDF

04:44 PM | 21/01/2016
Ngày 05/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2015/NĐ-CP, trong đó đặt ra các quy định nền tảng cho việc hình thành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Trong bản tin đính kèm, chúng tôi điểm qua một số điểm chính của Nghị định này, cụ thể là: các loại chứng khoán phái sinh, các định chế trên thị trường, và các hình thức giao dịch chứng khoán phái sinh. Nghị định 42 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề được đề cập trong bản tin luật này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng luật sư Leadco.


Tags

Tin khác