vn en en

Giới thiệu Nghị định 60 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty đại chúng Tải PDF

04:46 PM | 21/01/2016
Ngày 26/06/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Điểm đáng chú ý nhất trong Nghị định này là việc bãi bỏ hạn chế 49% sở hữu nước ngoài trong các công ty đại chúng. 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được định nghĩa là tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên trong một công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán. 

Nghị định 60 có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề được đề cập trong bản tin luật này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng luật sư Leadco.

 


Tags

Tin khác