vn en en

Giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2014 Tải PDF

04:13 PM | 21/01/2016
Ngày 26/11/2014, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Doanh nghiệp 2014, thay thế Luật Doanh nghiệp 2005. Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Trong bản tin đính kèm, chúng tôi thảo luận một số điểm đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2014, trong đó có những điều chỉnh về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, con dấu, cơ cấu tổ chức, điều hành công ty TNHH và công ty cổ phần, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, v.v. 

Để biết thêm chi tiết về Luật Doanh nghiệp 2014, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng luật sư Leadco.

 


Tin khác