vn en en

Giới thiệu Luật Đầu tư 2014 Tải PDF

03:36 PM | 17/07/2015
Ngày 26/11/2014, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư 2014, thay thế Luật Đầu tư 2005. Luật Đầu tư 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Trong bản tin đính kèm, chúng tôi thảo luận một số điểm đáng chú ý của Luật Đầu tư 2014, trong đó có những nội dung về định nghĩa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, ngành nghề cấm đầu tư, đầu tư có điều kiện, hình thức đầu tư, thủ tục đăng ký dự án đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, v.v. 

Để biết thêm chi tiết về Luật Đầu tư 2014, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng luật sư Leadco.


Tin khác