vn en en

Bản tin Pháp lý - Tháng 9, 2012 Tải PDF

02:58 PM | 29/09/2014
Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Thương mại, Xuất nhập khẩu và Xây dựng.

Tài chinh & Ngân hàng

Trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng, Thông tư số 26/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.

Thương mại

Đối với lĩnh vực Thương mại, Thông tư số 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Xuất khẩu & Nhập khẩu

Liên quan tới lĩnh vực Xuất khẩu và nhập khẩu, Thông tư số 04/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Xây dựng

Trong lĩnh vực Xây dựng, Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng.

__________________________________________________________________________________________________

Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Leadco với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
__________________________________________________________________________________________________


Tin khác