vn en en

Bản tin Pháp lý - Tháng 12, 2012 Tải PDF

02:57 PM | 29/09/2014
Bản tin pháp lý tháng này sẽ đề cập đến các văn bản mới trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Trái phiếu Doanh nghiệp, Chứng khoán và Xuất nhập khẩu.

Tài chính & Ngân hàng

Trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Thông tư số 38/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng; Thông tư số 37/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Trái phiếu Doanh nghiệp

Liên quan tới vấn đề Trái phiếu doanh nghiệp, Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Chứng khoán

Đối với lĩnh vực Chứng khoán, Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán.

Xuất khẩu & Nhập khẩu

Trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản.

__________________________________________________________________________________________________

Bản tin pháp lý này là văn bản hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Leadco với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là các thông tin chung mà không phải là bất cứ tư vấn pháp lý nào của chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào Leadco không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp, trong các trường hợp đặc biệt, các trường hợp ngẫu nhiên, đối với các thiệt hại phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng văn bản này.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này và các vấn đề pháp lý liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
__________________________________________________________________________________________________


Tin khác