vn en en

Luật sư Trần Sĩ Vỹ

Thông tin liên hệ:
Tel: +844.3942.5633/111
Mobile: +849.4483.8988
Gia nhập công ty từ: 2006
Chức danh: Luật sư Thành viên

Là thành viên của:

Hội luật gia Việt Nam
Đoàn Luật sư Hà Nội
Hiệp hội Luật sư Châu Á

 

Trình độ học vấn:

Đại học Luật TLBU, Seoul, Hàn Quốc, Thạc sỹ (2009)
Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân (2005)

Ông Trần Sĩ Vỹ hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tư vấn về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tài chính ngân hàng, chứng khoán, các vấn đề liên quan đến thương mại và hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện nay, Luật sư Vỹ đang hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch thương mại, chứng khoán, tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp, lao động và thuê mua tài chính. Ông Vỹ đã viết nhiều bài báo được đăng trên các báo điện tử của Việt Nam như www.vibonline.com.vn, www.vietnamnet.vn, và www.news.vnanet.vn.

Về trang trước