vn en en

Luật sư Trần Đức Kiên

Thông tin liên hệ:
Tel: +844.3942.5633/123
Mobile: +849.8981.8488
Gia nhập công ty từ: 2006
Chức danh: Luật sư Thành viên

Là thành viên của:

Đoàn Luật sư Hà Nội

Hội Luật gia Việt Nam

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 

Trình độ học vấn :

Đại học Queen Mary của London, Vương quốc Anh, Thạc sỹ (2010)

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân (2006)

 

Ông Trần Đức Kiên là Luật sư Thành viên của Leadco, hoạt động tư vấn chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tài chính dự án, bảo hiểm, các giao dịch phi biên giới, tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, các vấn đề liên quan tới thương mại và hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay, Luật sư Kiên đang hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch thương mại, đầu tư nước ngoài và các dự án ngân hàng tại Việt Nam.

 

Là Trưởng nhóm Tài chính - Ngân hàng, ông Kiên đã cùng các cộng sự của mình đại diện và cung cấp dịch vụ tư vấn sâu rộng cho rất nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước trong quá trình thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Về trang trước