vn en en

Luật sư Phan Nguyên Toàn

Thông tin liên hệ:
Tel: +844.3942.5633/104
Mobile: +849.0341.1098
Gia nhập công ty từ: 1998
Chức danh: Giám Đốc - Luật sư Điều hành

Là thành viên của:

Đoàn Luật sư Hà Nội
Hội Luật gia Việt Nam
Liên Đoàn Luật sư Việt Nam
Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương
Hiệp hội Luật sư Quốc tế

 

Trình độ học vấn:

Đại học Luật Yale, Connecticut, Hoa Kỳ, Thạc sỹ (1997)
Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, Cử nhân (1983)

 

Ông Phan Nguyên Toàn là Luật sư Điều hành của Leadco và hoạt động tư vấn chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài chính dự án, bảo hiểm, năng lượng, các giao dịch phi biên giới, tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, bất động sản, ngân hàng và viễn thông. Ông đã tham gia tư vấn cho rất nhiều giao dịch thương mại, dự án đầu tư, cơ sở hạ tầng và còn thường xuyên viết bài, diễn thuyết về sự đổi mới và phát triển của pháp luật Việt Nam nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tài chính dự án, hợp nhất và sáp nhập.

 

Luật sư Toàn tốt nghiệp Đại học Yale University năm 1997 với bằng Thạc sỹ Luật Quốc tế (LL.M). Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh M.B.A. tại Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1987 và đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1983. Ông hiện là thành viên của Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư Hà Nội. Trước khi gia nhập Leadco, Ông từng làm việc tại tại Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Việt Nam. Ông được nhiều tạp chí khảo sát và xếp hạng luật sư công nhận là một trong những luật sư tư vấn hàng đầu Châu Á trong nhiều năm. Gần đây nhất, Ông được các chuyên san luật Chambers Asia và The Legal 500 Asia Pacific bình chọn là Luật sư Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Về trang trước