vn en en

Luật sư Mayu Morimoto

Thông tin liên hệ:
Tel: +844.3942.5633/110
Gia nhập công ty từ: 2008
Chức danh: Luật sư Cố vấn

Trình độ học vấn:

Đại học Công Nghệ Sydney, Úc, Thạc sĩ Luật học và chứng chỉ hành nghề Luật (MLLP) (2008)
Đại học Sophia, Nhật Bản, Cử nhân Luật Quốc tế (2004)

Bà Mayu Morimoto là luật sư bang New South Wales, Úc. Bà là Luật sư Nhật Bản đầu tiên được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.

Các hoạt động tư vấn của Luật sư Morimoto chủ yếu liên quan tới hoạt động đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam như các hoạt động thương mại và doanh nghiệp của các công ty, tổ chức kinh tế Nhật Bản, thành lập công ty, xin cấp giấy phép, các hợp đồng hợp tác khu vực và các giao dịch thương mại xuyên biên giới liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bà Morimoto còn tư vấn và viết bài hàng tháng cho Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO.

Về trang trước