vn en en

Luật sư Đinh Nhật Quang

Thông tin liên hệ:
Tel: +844.3942.5633/115
Mobile: +849.0623.1777
Gia nhập công ty từ: 2003
Chức danh: Luật sư Thành viên

Là thành viên của:

Hội Luật gia Việt Nam
Đoàn Luật sư Nghệ An
Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương

 

Trình độ học vấn:

Đại học Luật TLBU, Seoul, Hàn Quốc, Thạc Sỹ Luật Quốc tế (2007)
Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân (1999)

Luật sư Đinh Nhật Quang tư vấn chính trong lĩnh vực bảo hiểm, doanh nghiệp, tài chính, mua bán & sáp nhập, bất động sản, ngân hàng và tranh tụng. Ông Quang đã từng tư vấn nhiều giao dịch đầu tư và thương mại tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập Leadco, ông Quang đã làm việc cho công ty Luật Hàn Quốc Yuchon, hãng luật có trụ sở chính đặt tại Seoul. Ông Quang hiện đang là trưởng nhóm tư vấn Bảo hiểm và Tài chính của Leadco. Nhóm của ông Quang đang tư vấn cho một trong những doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam.

Về trang trước