vn en en
Bất động sản và Xây dựng

Bất động sản và Xây dựng

Leadco đã tư vấn cho nhiều khách hàng trong việc chuẩn bị và đàm phán các hợp đồng cho thuê đất, các hợp đồng mua bán và tư vấn cho các cá nhân nước ngoài về quyền sử dụng đất tại Việt Nam.
Hàng không và Vận tải

Hàng không và Vận tải

Leadco có nền tảng kiến thức sâu rộng về ngành hàng không và vận tải trong nước cũng như quốc tế. Chúng tôi rất thành thạo trong việc áp dụng linh hoạt luật và các thủ tục của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Công nghệ, Truyền thông và Viễn Thông

Công nghệ, Truyền thông và Viễn Thông

Leadco hiện đang tư vấn thường xuyên cho các công ty hàng đầu thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và viễn thông.
Tuyển dụng và Lao động

Tuyển dụng và Lao động

Leadco có bề dày kinh nghiệm trong viêc tư vấn cho khách hàng về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tuyển dụng và lao động, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.