vn en en
Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

Leadco là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính và ngân hàng với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đã tư vấn cho nhiều định chế tài chính trong nước và quốc tế.
Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập

Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập

Leadco thường xuyên tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề pháp lý doanh nghiệp, từ các vấn đề nội bộ, hoạt động kinh doanh tới các giao dịch thương mại và đầu tư.
Giải quyết Tranh chấp

Giải quyết Tranh chấp

Khi việc hòa giải tranh chấp trở nên không khả thi, Leadco đưa ra gói dịch vụ tư vấn tranh tụng chuyên nghiệp không chỉ cho các vụ kiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn tại nước ngoài.
Hạ tầng và Năng lượng

Hạ tầng và Năng lượng

Leadco rất giàu kinh nghiệm trong việc đàm phán và soạn thảo các hợp đồng phức tạp cho các dự án lớn, trong đó có các dự án liên quan đến hạ tầng, các nhà máy điện với vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đô la.