vn en en
Luật sư Phan Nguyên Toàn

Luật sư Phan Nguyên Toàn

Chức danh: Giám Đốc - Luật sư Điều hành
Ông Phan Nguyên Toàn là Luật sư Điều hành của Leadco và hoạt động tư vấn chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài chính dự án, bảo hiểm, năng lượng, các giao dịch phi biên giới, tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, bất động sản, ngân hàng và viễn thông.
Luật sư Alexandre Legendre

Luật sư Alexandre Legendre

Chức danh: Luật sư Thành viên
Ông Legendre phụ trách chính trong các lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại và tài chính. Ông thường tư vấn cho các dự án đầu tư vào Việt Nam, tái cấu trúc doanh nghiệp, liên doanh, mua bán, sáp nhập, huy động vốn dự án và giải quyết tranh chấp.
Luật sư Mayu Morimoto

Luật sư Mayu Morimoto

Chức danh: Luật sư Cố vấn
Bà Mayu Morimoto là luật sư bang New South Wales, Úc. Bà là Luật sư Nhật Bản đầu tiên được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.
Luật sư Đinh Nhật Quang

Luật sư Đinh Nhật Quang

Chức danh: Luật sư Thành viên
Luật sư Đinh Nhật Quang tư vấn chính trong lĩnh vực bảo hiểm, doanh nghiệp, tài chính, mua bán & sáp nhập, bất động sản, ngân hàng và tranh tụng. Ông Quang đã từng tư vấn nhiều giao dịch đầu tư và thương mại tại Việt Nam.