vn en en

Hợp tác chiến lược

Trong nhiều năm, Leadco luôn duy trì một mạng lưới các chuyên gia và cố vấn bên ngoài để bổ sung cho đội ngũ luật sư của công ty.

Các hợp tác chiến lược này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức luật pháp quốc tế và khả năng dự đoán các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình Leadco làm việc với khách hàng quốc tế. Chúng tôi là đối tác của nhiều công ty và tổ chức luật trong và ngoài nước. Công ty đã thiết lập quan hệ hợp tác với các các công ty luật quốc tế danh tiếng tại New York, California, Chicago, London, Tokyo, Singapore, Bắc Kinh và Hồng Kông.

Công ty là thành viên của Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương (IPBA), Hiệp hội Luật sư Châu Á Thái Bình Dương (LawAsia) và Mạng lưới Luật sư Quốc tế (ILN).

Về trang trước